<
Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra


  „Kario stovykla: savęs pažinimo, komandinio darbo ir naujų iššūkių patirtis‘‘


2016 metais gegužės-rugpjūčio mėn. buvo sėkmingai vykdomas projektas „Kario stovykla: savęs pažinimo, komandinio darbo ir naujų iššūkių patirtis‘‘. Projektą rengė Šiaulių apygardos probacijos centras kartu su partneriais: Krašto apsaugos savanorių pajėgų Šiaulių kuopos rinktinės štabu, Socialinės integracijos centru ir su VšĮ Nacionaline regionų plėtros agentūra. Projektą finansavo Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos.

Atrinkti projekto dalyviai dalyvavo trijų dienų stovykloje. Pirmąją dieną jaunuoliams buvo surengti mokymai„Atskleisk karjeros projektavimo paslaptį“. Šių mokymų eigoje dalyviai mokėsi įgyti pasitikėjimo savimi, pažinti save, palaikyti visuomeniškus santykius su aplinka ir pritaikyti savo profesinės veiklos gebėjimus gyvenimo sėkmei.

Jaunuoliams buvo vedami ne tik teoriniai seminarai, tačiau net dvi paras jie praleido kariniame poligone. Susipažino su tikro kariškio gyvenimu, atliko įvairias karybos užduotis, kurios reikalavo ne tik fizinės jėgos, bet ir ištvermės. Susipažino su visais šiai profesijai būdingais išoriniais ir vidiniais veiksniais.

Projekto pabaigoje vykusioje refleksijoje „Kario stovykloje išmoktos pamokos“ buvo aptartas projekto naudingumas, dalijamasi įspūdžiais, pastebėjimais, kurie leis tobulinti bei vykdyti šį projektą ir ateityje.
2016-09-26

Nepilnamečių resocializacijos projektų pristatymas


Šiaulių mieste vyko Lietuvos apygardų probacijų tarnybų susitikimas, kurio metu buvo pristatyti vasaros laikotarpiu įgyvendinti projektai skirti nepilnamečių resocializacijai. Vykdomi projektai skatino jaunuolius įgyti pasitikėjimo savimi, palaikyti visuomeniškus santykius su aplinka ir pritaikyti savo profesinės veiklos gebėjimus gyvenimo sėkmei.

Renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos teisingumo ministras Juozas Bernatonis, Šiaulių miesto savivaldybės meras Artūras Visockas, Šiaulių rajono savivaldybės meras Antanas Bezaras ir socialiniai partneriai, kurie vykdė jaunuolių resocializacijos projektus.


Juridinių asmenų registras | Įm. k. 225008220

© 2010 VšĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra