Partnerystė Baltic Sea Region 2007-2013 m. programos projekte BEST AGERS


Organizuojant mokymus geranoriškai įsitraukė Šiaulių teritorinės darbo biržos Šiaulių skyrius. Mokymų reikšmingumą vyrenio amžiaus asmenims, norintiems kelti socialines kompetencijas ir išlikti darbo rinkoje palaikė Šiaulių skyriaus vedėja Irena Vaikutienė. Vyko susitikimas su vedėjos pavaduotoja Aušrine Šutoviene: aptarti organizaciniai mokymų klausimai, diskutuota apie mokymų tiesioginę ir netiesioginę profesinę bei asmeninę naudą vyresnio amžiaus asmenims, bendradarbiavimo ateityje galimybės.


Š. m. birželio 8 - 10 d. Viešosios įstaigos Nacionalinės regionų plėtros agentūros darbuotojos Aurelija Leišienė ir Daiva Klimienė dalyvavo projekto „Best Agers“ (037) konferencijoje Sankt Peterburge (Rusijoje).
Konferencijos tema: "Vyresnio amžiaus piliečiai modernioje visuomenėje: ekonomika, švietimas, kūrybiškumas" („Older Citizens in Modern Society: Economics, Education, Creativity“).

Plačiau apie projektą ir konferenciją - oficialioje projekto svetainėje.  Partnerystė Baltic Sea Region 2007-2013 m. programos projekte BEST AGERS

  Tyrimo „Vyresnio amžiaus (daugiau nei 50 m.) asmenų likimo/integracijos darbo rinkoje (arba profesinės veiklos) galimybės: darbdavių, dirbančiųjų bei bedarbių požiūris„ ataskaita

         Tyrimo „Vyresnio amžiaus (daugiau nei 50 m.) asmenų likimo/integracijos darbo rinkoje (arba profesinės veiklos) galimybės: darbdavių, dirbančiųjų bei bedarbių požiūris„ pristatymo darbotvarkė

          Tyrimo „Vyresnio amžiaus (daugiau nei 50 m.) asmenų likimo/integracijos darbo rinkoje (arba profesinės veiklos) galimybės: darbdavių, dirbančiųjų bei bedarbių požiūris„ pristatymas

          Tyrimo „Vyresnio amžiaus (daugiau nei 50 m.) asmenų likimo/integracijos darbo rinkoje (arba profesinės veiklos) galimybės: darbdavių, dirbančiųjų bei bedarbių požiūris„ pristatymas [EN]

  Projektas BEST AGERS. Baltijos jaunimo forumas „Q-Camp 2010“ Sankt Peterburgas, Rusija.

Juridinių asmenų registras | Įm. k. 225008220

© 2010 VŠĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra