Projektas „Politinio dialogo formavimas: tarpkultūrinės kompetencijos plėtra įtakojant priimančios šalies gyventojų ir imigrantų elgseną“


Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra 2008 gruodžio 31 d. su Paramos fondu Europos socialinio fondo agentūra pasirašė paramos sutartį projekto „Politinio dialogo formavimas: tarpkultūrinės kompetencijos plėtra įtakojant priimančios šalies gyventojų ir imigrantų elgseną“ įgyvendinimui. Projektas įgyvendinamas pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijos 2007 m. metinės programos „Valstybių narių politinių gebėjimų ugdymas, koordinavimas ir tarpkultūrinės kompetencijos didinimas skirtinguose valdžios lygmenyse ir institucijose“ prioriteto remiamą veiksmą „Tarpkultūrinės kompetencijos didinimo, gebėjimų stiprinimo ir įvairovės valdymo mokymai politikos kūrėjams, tarnautojams ir kitiems asmenims, dirbantiems srityse, susijusiose su Europos integracijos fondo tikslais“.

Pagrindinis projekto tikslas - ugdyti politinius gebėjimus bei didinti tarpkultūrinę kompetenciją užtikrinant trečiųjų šalių piliečių (imigrantų) integraciją Lietuvoje.

Vienas svarbiausių projekto uždavinių, kurį spręs projekto partneriai - įtakoti imigracijos procesą, pasirengiant trečiųjų šalių piliečių imigracijai Lietuvoje.

Projektu siekiama darbo rinkos politiką formuojančių įstaigų darbuotojams, darbdaviams, visuomeninėms organizacijoms bei socialiniams partneriams savo pozicijose susitelkti į integraciją bendrai. Neskaldyti integracijos koncepcijos į konkrečius integracijos tipus ir palaikyti holistinį požiūrį, kad reikia sukurti prielaidas bei pagerinti socialinį bei ekonominį imigrantų statusą.

-> Institucijų tarpkultūrinių kompetencijų ir politinių gebėjimų ugdymas formuojant ir įgyvendinant darbo rinkos politiką

-> Tyrimo išvados

Politinio dialogo formavimas: tarpkultūrinės kompetencijos plėtra įtakojant priimančios šalies gyventojų ir imigrantų elgseną

Juridinių asmenų registras | Įm. k. 225008220

© 2010 VŠĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra