Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra


  „Gifted and Talented Childrens Teachers' and Parents' Training (GATE)” Leonardo da Vinci programos projektas „Gifted and Talented Childrens Teachers' and Parents' Training (GATE)” LLP-LdV-PRT-2013-LT-0456  
 
 
 Parneriai 

 
 Ispanija - ASOCIACION INTERCULTURAL LA GALERIA
32  Čekija - EDUcentrum
 Italija - IC VR3 San Bernardino - Borgo Trento - VERONA
 Jungtinė Karalystė - Reflective Learning - International
 Lietuva - Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra
 Bulgarija - Trakia University - Stara Zagora


 
  Apie gabius ir talentingus mokinius
 

 
 
Projekto leidiniai

 
EUROPEAN STANDARDS EDUCATION BOOKLET FOR GAT CHILDREN
 
ADVANCED EDUCATION SYSTEMS AND EDUCATIONAL METHODS FOR GAT CHILDREN
 
GAT CHILDREN’S EDUCATIONAL APPLICATIONS BOOKLET
 
FAMILY EDUCATIONAL BOOKLET ABOUT GAT CHILDREN
 


  „GATE” Projekto pristatymas Šiaulių Medelyno Progimnazijos tėvų forumui
 

 
 
Mokymai "Gabių ir talentingų vaikų mokytijų ir tėvų mokymas"
 

 
 
 
GABIŲ VAIKŲ UGDYMAS – TARPTAUTINĖ PATIRTIS

 
Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra dvejus metus dalyvavo Leonardo da Vinci partnerysčių projekte „Gabių ir talentingų vaikų mokytojų ir tėvų mokymas - GATE“. Prieš dvejus metus pradėjus vykdyti projektą kilo daugiau klausimų, negu projekto parneriai galėjo rasti į juos atsakymų. Gabių žmonių buvo visuomet ir jų veikla turėjo lemtingos įtakos tautos ar net civilizacijos raidai ir pažangai. Gabių vaikų atpažinimo problema yra viena iš aktualiausių pedagoginių ir psichologinių problemų. Pasaulyje atliekama daugybė mokslinių tyrimų, vyksta diskusijos dėl gabių vaikų ugdymo įvairiose šalyse. Pastarieji mūsų šalies raidos dešimtmečiai, europinis bei pasaulinis kontekstai dar labiau išryškina žmogiškojo šalies potencialo stiprinimo poreikį. Dėmesys gabiems asmenims stiprėja daugelyje valstybių, siekiančių užtikrinti savo šalies ekonominę gerovę. Gabaus vaiko potencialo atskleidimas, ugdymas yra kiekvienos šalies ateities turtas. Todėl daugelyje valstybių vis daugiau dėmesio skiriama gabių ir itin gabių vaikų ugdymui.
-> Plačiau <-
 

 
  Baigiamoji konferencija


 
 LONDONAS (Jungtinė Karalystė) 2015 m. liepos – 5 d.  

 
-> Susitikimo dienotvarkė <-
 


 
  6 partnerių susitikimas


 
 STARA ZAGORA (Bulgarija) 2015 m. kovo 22 – 25 d.  

 
-> Susitikimo dienotvarkė <-
 


 
  5 partnerių susitikimas


 
 ŠIAULIAI (Lietuva) 2014 m. spalio 8 – 10 d.  

 
-> Susitikimo dienotvarkė <-
 


 
  4 partnerių ekspertų susitikimas


 
 LONDONAS (Jungtinė Karalystė) 2014 m. rugsėjo 21 – 24 d.  

 

 
-> Susitikimo dienotvarkė <-
 


 
  3 partnerių susitikimas


 
 PRAHA (Čekija) 2014 m. gegužės 25 – 28 d.  

 
-> Susitikimo dienotvarkė <-
 


 
  2 partnerių susitikimas


 
 VERONA (Italija) 2014 m. vasario 24– 27 d.  

 
-> Susitikimo dienotvarkė <-
 


 
  1 partnerių susitikimas


 
 MURCIA (Ispanija) 2013 m. lapkričio 13 – 17 d.  

 
-> Susitikimo dienotvarkė <-
 


Juridinių asmenų registras | Įm. k. 225008220

© 2010 VšĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra