Paprojektis „Šiaulių regiono viešojo sektoriaus darbuotojų aktyvios traukties gebėjimų įgyvendinant verslumo skatinimo iniciatyvas ugdymas ir ekspertinių kompetencijų portfelio formavimas Norvegijos veiklos modelių kontekste“


Moterų verslininkių tinklo darbo reglamentas

Šiaulių regiono viešojo sektoriaus darbuotojų aktyvios įtraukties gebėjimų ugdymas

Juridinių asmenų registras | Įm. k. 225008220

© 2010 VŠĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra