Projektas „Regioninių socialinės partnerystės tinklų kūrimas Lietuvoje“


Projektas įgyvendinamas pagal Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai 2009 m. metinės programos prioriteto „Rodiklių ir vertinimo metodologijų, skirtų vertinti pažangą, koreguoti politikos kryptis ir priemones bei supaprastinti lyginamojo mokymo koordinavimą, nustatymas ir kūrimas“ remiamą veiksmą - kompetentingų institucijų ir kitų suinteresuotų šalių bendradarbiavimo, koordinavimo ir ryšių palaikymo sistemų kūrimas ir tobulinimas.

Projekto tikslas - paskatinti regioninių socialinių bendradarbiavimo ir partnerystės tinklų kūrimą Lietuvoje, tobulinant imigracijos ir integracijos politikos priemones.

Uždaviniai:
• Užtikrinti atvirą ir veiksmingą bendravimą ir partnerystę tarp regioninių socialinių partnerių įvairiais imigrantų integracijos efektyvinimo/tobulinimo klausimais, regioninius socialinės partnerystės tinklus;
• Plėtoti ir koordinuoti partnerystės ryšius tarp regioninių socialinių partnerių tinklų imigracijos efektyvinimui ir užsienio ekspertų.
• Išsiaiškinti, atskleisti regioninių socialinių partnerių tinklų ir kitų suinteresuotų šalių pozicijas bei pasiūlymus imigracijos gerinimui ir parengti rekomendacijas politikos kūrėjams.

VšĮ Nacionalinės regionų plėtros agentūros patirtis dirbant su imigrantais:
1 Projektas „Politinio dialogo formavimas: tarpkultūrinės kompetencijos plėtra įtakojant priimančios šalies gyventojų ir imigrantų elgseną“, kurio tikslas: Ugdyti politinius gebėjimus bei didinti tarpkultūrinę kompetenciją užtikrinant trečiųjų šalių piliečių (imigrantų) integraciją Lietuvoje. Šiam tikslui pasiekti buvo siekiama įtakoti imigracijos procesą, pasirengiant trečiųjų šalių piliečių imigracijai Lietuvoje bei suburti partnerystės tinklą, įgalinantį trečiųjų šalių piliečių integracijos planą Lietuvoje. Projekte didelis dėmesys skiriamas darbinei trečiųjų šalių piliečių integracijai, padėčiai darbo rinkoje. Projektas įgyvendinamas nuo 2009-01-01 d..
2 Projektas „Viešojo sektoriaus darbuotojų ir darbdavių tarpkultūrinių kompetencijų ir gebėjimų stiprinimas, lengvinant trečiųjų šalių piliečių integracijos procesą“, kurio tikslas - viešo sektoriaus darbuotojų ir įmonių darbuotojų, atsakingų už asmenų (imigrantų) įdarbinimą, tarpkultūrinių kompetencijų ir gebėjimų stiprinimas, siekiant palengvinti trečiųjų šalių piliečių integraciją į visuomenę ir darbo rinką. Projektas įgyvendinamas nuo 2009-07-02 d..

Projekto partneriai:
• Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra,
• Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija.

Trečiųjų šalių piliečių integracija Lietuvoje

Vizito Anglijoje (Londone) apžvalginis straipsnis

2009 EIF projekto baigiamasis straipsnis

REKOMENDACIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS TRIŠALEI TARYBAI dėl trečiųjų šalių piliečių imigracijos politikos priemonių tobulinimo

Delfi grupės ataskaita


Juridinių asmenų registras | Įm. k. 225008220

© 2010 VŠĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra