Projektas "Viešojo sektoriaus darbuotojų ir darbdavių tarpkultūrinių kompetencijų ir gebejimų stiprinimas, lengvinant trečiųjų šalių piliečių integracijos procesą"


Prezentacija

Skrajutė

Straipsnis

Juridinių asmenų registras | Įm. k. 225008220

© 2010 VŠĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra