Viešoji įstaiga Nacionalinė regionų plėtros agentūra

2016-12-30 │ SUTARTIES PASIRAŠYMAS

Šiaulių teritorinė darbo birža, atstovaujama direktoriaus Rimundo Domarko ir VšĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra, atstovaujama direktorės Aidos Adeikienės sudarė Mokymų paslaugų, skirtų motyvaciniams renginiams ,,Pradėk savo ateitį pats“ paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį.

Renginiai ,,Pradėk formuoti savo ateitį pats“ – tai iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto ,,Atrask save“, projekto kodas Nr. 07.4.1.-ESFA-V-404-01-0001 veikla skirta nepasirengusiems darbo rinkai jauniems 15-29 metų asmenims. Jos metu naudojant neformalaus ugdymo motodus, interaktyvias ir patyrimines užduotis, aktyvius metodus ir kt. dalyviams bus organizuojamos užduotys, kurios lavintų bendradarbiavimo įgūdžius ir didintų projekto dalyvių motyvaciją dirbti ir mokytis. Renginiai taip pat skirti dalyvių motyvavimui dalyvauti projekte, tapti aktyvia visuomenės dalimi, padėti išsiaiškinti projekto dalyvio stipriąsias, kurios jaunuoliui padėtų integruotis į darbo rinką, ir silpnąsias savybes.


Juridinių asmenų registras | Įm. k. 225008220

© 2010 VšĮ Nacionalinė regionų plėtros agentūra